Celem Inkubatora Przedsiębiorczości
jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą.

Oferujemy doradztwo w zakresie podatkowym, finansowym, prawnym i marketingowym. Organizujemy szkolenia, spotkania z ludźmi sukcesu, pomoc w pozyskaniu funduszy na prowadzenie działalności.

usługi doradcze czytaj więcej

opracowywanie biznes planów i wniosków o dofinansowanie, dotacji na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, środki na stanowiska pracy.

Obsługa prawna i marketing czytaj więcej

doradztwo w zakresie prawnych, podatkowych i księgowych aspektów
prowadzenia działalności, promowanie przedsiębiorcy i wsparcie w zakresie IT

Wirtualne biuro czytaj więcej

biznesowy adres korespondencyjny, mail w atrakcyjnejdomenie, wizytówka
na stronie Inkubatora Przedsiębiorczości to wybrane atuty uczestnictwa
w przedsięwzięciu.

Szkolenia czytaj więcej

organizacja szkoleń, seminariów, konferencji i kursów w zakresie prowadzenia biznesu, promocji i marketingu, podnoszenia kwalifikacji, zdobycia nowych umiejętności.

Copyright © Corsario.pl, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: